Περιλαμβάνει:
Πριν τη φωτογράφηση
Προετοιμασία κατάλληλων υλικών ανάλογα με το περιβάλλον (κάμερες, φωτισμός).

Φωτογράφηση
Φωτογράφηση με τις πλέον εξελιγμένες συσκευές..

Μετά την φωτογράφηση
Παράδοση του υλικού σε ηλεκτρονική ή εκτυπωμένη μορφή video.

••• Επικοινωνία
2310281146, 6974725555    press@orasi.tv